Zelené a modré retenčné strechy

Zelené strechy zlepšujú ekologické fungovanie miest a obci.
Zelenú strechu je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako náklad. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov a investované prostriedky sa vám vrátia v podobe zníženia nákladov a zlepšenia životného prostredia. Ponúkame viacero typov skladieb, z ktorých si určite vyberiete skladbu vhodnú pre Váš projekt. Ak by aj napriek tomu Váš prípad nezodpovedal žiadnym z uvedených parametrov, naša technická podpora Vám pripraví súvrstvia na mieru.

 

V rámci technickej podpory ponúkame:

  • Konzultácie problematiky zelených striech
  • Spracovanie technické štúdie návrhu zelenej strechy
  • Typové detaily a skladby zdarma k stiahnutiu
  • Návrh odporúčaných doplnkov pre zelenú strechu
  • BIM knižnice pre navrhnuté prvky
  • Kalkulácia odtokových a retenčných vlastností zelené strechy
  • Pravidelné prehliadky zelených striech
  • Odporúčania spoľahlivých inštalačných firiem pre prevedenie strechy
  • Cenové kalkulácie

 

 

 

 

Máte otázky?

Spolupracujeme s: