Retenčná modrá strecha Blue roof

 • Ľahká varianta ideálne pre rekonštrukcie existujúcich striech
 • Vhodná pre rozsiahle halové objekty
 • Ideálne pre zaťažené systémy hydroizoláciou
 • Možnosť použitia systémových doplnkov
 • Logistická a technická podpora

Štruktúra skladby strechy

 • Kačírok: 40 mm
 • Hybridná doska EnviBoard 30: 30 mm
 • Drenážna vrstva WetDrain 17: 17 mm
 • Separačná a ochranná vrstva: 5 mm

Technické parametre skladby

 • Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave: 97 kg / m²
 • Inštalačná výška: 92 mm
 • Povrch súvrstvia: prané riečne kamenivo
 • Retenčné schopnosť *: až 40%
 • Vodná kapacita *: najmenej 15 l / m²
 • Odtokový koeficient *: C = max. 0,65

* všetko pri umelých zrážkach podľa FLL (15 minútový dážď)