Retenčná zelená strecha Extensive EXTREME

 • Variant pre strechy zaťažené vysokými úhrnami zrážok
 • Navýšená drenážne kapacita
 • Vegetačná vrstva je už po realizáciu v plnej ploche
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania
 • Logistická a technická podpora

Štruktúra skladby strechy

 • Rozchodníková rohož TopMat S / 5: 30 mm
 • Extenzívne substrát: 80 mm
 • Hybridné doska EnviBoard 30: 30 mm
 • Drenážna vrstva WetDrain 17: 17 mm
 • Separačná a ochranná vrstva: 5 mm

Technické parametre skladby

 • Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave: 154 kg / m²
 • Inštalačná výška: 162 mm
 • Vegetačné forma: rozchodníková rohož
 • Retenčné schopnosť *: až 90%
 • Vodná kapacita *: najmenej 32 l / m²
 • Odtokový koeficient *: C = max. 0,15

* všetko pri umelých zrážkach podľa FLL (15 minútový dažďu)