Retenčná zelená strecha Extensive LIGHT

 • Najľahšia varianta, ideálne pre rekonštrukcie existujúcich striech
 • Vhodná pre rozsiahle halové objekty
 • Jednoduché vykonávanie súvrstvia
 • Ideálne pre strechy s požiadavkou na nízku plošnú hmotnosť
 • Možné doplniť aj o špeciálnu vrstvu proti prerastaniu korienkov
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Štruktúra skladby strechy

 • Rozchodníková rohož TopMat S / 5: 30 mm
 • Extenzívne substrát: 30 mm
 • Hybridné doska EnviBoard 20: 20 mm
 • Separačná a ochranná vrstva: 5 mm

Technické parametre skladby

 • Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave: 74 kg / m²
 • Inštalačná výška: 85 mm
 • Vegetačné forma: rozchodníková rohož
 • Retenčné schopnosť *: až 50%
 • Vodná kapacita *: najmenej 17 l / m²
 • Odtokový koeficient *: C = max. 0,5

* všetko pri umelých zrážkach podľa FLL (15 minútový dažďu)