Retenčná zelená strecha Extensive SLOPE

 • Variant ideálny pre šikmé strechy v sklone 5-15 °
 • Vhodná aj pre rozsiahle halové objekty
 • Jednoduché vykonávanie súvrstvia
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Štruktúra skladby strechy

 • Rozchodníková rohož TopMat S / 5: 30 mm
 • Extenzívne substrát: 80 mm
 • Hybridné doska EnviBoard 30: 30 mm
 • Separačná a ochranná vrstva: 5 mm

Technické parametre skladby

 • Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave: 149 kg / m²
 • Inštalačná výška: 135 mm
 • Vegetačné forma: rozchodníková rohož
 • Retenčné schopnosť *: hodnoty podľa sklonu na vyžiadanie
 • Vodná kapacita *: hodnoty podľa sklonu na vyžiadanie
 • Odtokový koeficient *: hodnoty podľa sklonu na vyžiadanie

* všetko pri umelých zrážkach podľa FLL (15 minútový dažďu)