Retenčná zelená strecha Intensive UNIVERSAL

 • Variant súvrstvia pre intenzívne a semiintenzivní strechy s voliteľnou zeleňou pre rekonštrukcie existujúcich striech
 • Vegetačná vrstva nie je súčasťou dodávky
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Logistická a technická podpora

Štruktúra skladby strechy

 • Voliteľná zeleň: – mm
 • Intenzívny substrát: 400 mm
 • Hybridné doska EnviBoard 30: 30 mm
 • Drenážna vrstva WetDrain 27: 27 mm
 • Separačná a ochranná vrstva: 5 mm

Technické parametre skladby

 • Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave: 573 kg / m²
 • Inštalačná výška: 465 mm
 • Vegetačné forma: voliteľná zeleň (nie je súčasťou dodávky)
 • Retenčné schopnosť *: až 98%
 • Vodná kapacita *: najmenej 60 l / m²
 • Odtokový koeficient *: C = max. 0,05

*všetko pri umelých zrážkach podľa FLL (15 minútový dažďu)