Výhody

 • Zabraňujú prehrievaniu striech a nadväzujúcich konštrukcií
 • Pôsobí ako výborná zvuková izolácia
 • Filtrujú častice prachu a obmedzujú ich vírenie v uliciach
 • Produkujú kyslík a váži oxid uhličitý
 • Spomaľujú odtok dažďovej vody
 • Vytvára nové hodnotnejšie mestskej ekosystémy z pohľadu fauny a flóry
 • Znižujú prehrievaniu uličných celkov v prípade četnějšího rozšírenia
 • Výborná ochrana hydroizolácie pred pôsobením UV žiarenia
 • Estetický prostriedok výrazové architektúry moderných stavieb

Prečo zvoliť súvrstvia s hybridnou doskou EnviBoard?

 • Ideálný odtok dažďových vôd zo strechy
 • Garantované retenčné vlastnosti, na rozdiel od skladby len s vrstvou substrátu
 • Nižšia plošná hmotnosť dosiek EnviBoard je vhodná aj pre ľahké konštrukcie striech a rekonštrukcie
 • Hybridné doska uľahčuje inštaláciu a súčasne chráni hydroizolačnú vrstvu
 • Recyklovaný a recyklovateľný výrobok pôvodom z ČR, tzn. minimálna uhlíková stopa

 • Skladba s nopovou fóliou – po naplnení nopov vodou nemá už žiadnu retenčný schopnosť
 • Ideálna odtoková charakteristika zodpovedajúce vrstve substrátu
 • Skladba s hybridnou doskou EnviBoard – odtokovou charakteristiku dosky možno najviac pripodobniť správanie substrátu
 • Skladba s hydrofilné vatou – nadmerná retenčné schopnosť hrozí premokrením koreňového systému vegetačnej vrstvy

Prečo preferovať predpestované rozchodníkové rohože pred rozchodníkovými rezne?

Rozchodníkové rohože
+ Finálny vzhľad ihneď po inštalácii
+ Garancia funkčnosti celého súvrstvia
+ Odolnosť proti vodnej erózii
+ Odolnosť proti veternej erózii
+ Nenáročná údržba aj vo fáze po inštalácii

Rozchodníkové sadenice
– Finálny vzhľad ihneď po inštalácii
– Garancia funkčnosti celého súvrstvia
– Odolnosť proti vodnej erózii
– Odolnosť proti veternej erózii
– Nenáročná údržba aj vo fáze po inštalácii

EKOLOGICKÉ VÝHODY:

EKONOMICKÉ VÝHODY: